Giá 8-10 triệu - Xe Đạp Gấp Papilo
 

Giá 8-10 triệu