Những mẫu xe đạp gấp dành cho nhu cầu thể dục thể thao trong thành phố.